Diễn viên Kong: Skull Island đặc biệt ấn tượng với ẩm thực Việt Nam