James Cameron sắp hoàn thành hai phần tiếp theo của 'Avatar'