Kaity Nguyễn, NSND Lê Khanh bị nhốt trong 'lồng' đi quảng bá phim - VietNamNet