Lý do Thu Hà 'Lá ngọc cảnh vàng' nhận danh hiệu NSND muộn