Ngô Thanh Vân hoàn thành phim Hollywood cùng sao 'Fast & Furious'