Phạm Băng Băng sắp hết thời gian cấm sóng, tiết lộ dự án phim mới