Rạp chiếu phim ở Trung Quốc lo phá sản vì virus corona - VietNamNet