'Tình yêu và tham vọng' tập 49, Minh và Linh cùng trở thành kẻ thứ 3