40 NXB, 10.000 đầu sách tham gia Hội sách trực tuyến 2020 - VietNamNet