Covid-19: MC Quỳnh Hương, Diễm My 6X cho con ở lại nước ngoài - VietNamNet