Cường Đô La, Kim Lý, Hà Hồ cùng đến trường cổ vũ Subeo