Diễn viên đóng ‘Diêm Vương’ trong Tây du ký qua đời ở tuổi 95