Johnny Trí Nguyễn: 'Biết tin chú Chánh Tín ốm mà chưa qua thăm được' - VietNamNet