Khối tài sản của rapper Kanye West tăng lên 6,6 tỷ USD - VietNamNet