Thua đau trước Trump và Biden, Kanye West ẩn ý tranh cử Tổng thống 2024 - VietNamNet