Maddox sẵn sàng làm chứng cho hành vi bạo hành của Brad Pitt - VietNamNet