Angelina Jolie gửi tòa bằng chứng chống lại Brad Pitt - VietNamNet