Mỹ Tâm lần đầu công khai nói về mối quan hệ với Mai Tài Phến