Nam diễn viên Hàn ngáo đá, la hét và lao qua hàng rào giữa đường