Ngân 98 xác nhận chia tay Lương Bằng Quang vì chán, người thứ 3 xen vào