Ngoài đời, Thanh Bi 'Người phán xử' cũng 'hot' không kém trên phim