NSND Hồng Vân, Minh Nhí đến viếng 49 ngày mất của nghệ sĩ Anh Vũ - VietNamNet