Sao Việt động viên U23 Việt Nam: Dù gì các em cũng cháy hết mình