Song Joong Ki xin lỗi vì quảng cáo đồ ăn Trung Quốc - VietNamNet