Sức khỏe Thương Tín yếu, ngã xe máy vì di chứng hậu đột quỵ - VietNamNet