Thủy Tiên tạm dừng phát tiền ủng hộ tại Hải Lăng, Quảng Trị - VietNamNet