Trà Ngọc Hằng từng không dám về quê ăn Tết vì làm mẹ đơn thân