Tuổi thơ chăn bò, bị ném trứng vì vai ác ‘Dung Ma Ma’ của Lý Minh Khải