'Bạch Cốt Tinh' hơn 30 năm ôm hận đạo diễn phim 'Tây Du Ký' - VietNamNet