MC Tuấn Tú tiết lộ Lại Văn Sâm là người thầy dẫn dắt vào nghề MC - VietNamNet