Chú trọng phát triển công nghệ thuộc da thân thiện môi trường - VietNamNet