Hội đồng thẩm định nhà nước nói về việc giao ACV làm chủ đầu tư sân bay Long Thành