Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng, doanh nghiệp đồng loạt kêu khó