Thủ tướng: Khẩn trương, tốc độ cao.. lên tàu cách mạng công nghiệp 4.0