Tiếp viên hàng không chuyển khỏi chung cư cao cấp, rao bán nhà hàng loạt