Tình huống hiếm có: BĐS khan hàng dài hạn, chạm đáy chỉ tức thời