Trung Quốc mang tiền tấn đầu tư khắp thế giới - VietNamNet