Thế mạnh Việt tại “chợ thế giới”, tạo lịch sử hiếm có - VietNamNet