Sai lầm nhiều người mắc khi làm sổ tiết kiệm ngân hàng khiến tiền 'bốc hơi'