Sedan hạng B: Nhiều nâng cấp nhưng giá tăng, làm khó khách Việt - VietNamNet