Honda ra xe giá 213 triệu, đối thủ của Kia Morning