BMW 7-Series plug-in hybrid được dùng làm xe cảnh sát tại Czech