Đẳng cấp dân chơi Lào, xe sang biển siêu đẹp chạy đầy đường