Honda CB1000R Plus với gói độ 200 triệu đồng của biker TP.HCM