Mỹ yêu cầu Ford, Mazda và GM triệu hồi ô tô liên quan đến lỗi túi khí - VietNamNet