Bị cảnh sát chặn xe hỏi giấy tờ, chủ xe sợ hãi tới mức đột tử - VietNamNet