Độc chiêu kê ôtô lên ghế đá chống ngập của dân xe Nghệ An