Mới lăn bánh chục ngày, Hyundai Santa Fe gặp vận đen bị xe tải 'cắt mặt - VietNamNet