SUV lao như tên bắn vượt đèn đỏ, gây tai nạn kinh hoàng