Xe máy lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe khác